​ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

> ThS. Nguyễn Minh Trung - Phó trưởng phòng phụ trách

  - Phụ trách chung

  - Trực tiếp phụ trách tuyển sinh

> ThS. Lê Thị Phương Nhung - Phó trưởng phòng

  - Trực tiếp phụ trách truyền thông

  - Viết tin bài

> CN. Đặng Thị Kim Trang - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến)

  - Thư ký - văn thư

> CN. Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến - fanpage)

> KS. Trần Minh Tiến - Chuyên viên

  - Tổ chức hoạt động

  - Tạp chí Human

> KS. Nguyễn Thanh Phong - Chuyên viên

  - Đồ hoạ

  - Chụp ảnh sự kiện

> KS. Phạm Tấn Phát

  - Quản trị Website