​ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

1. ThS. Nguyễn Minh Trung - Trưởng phòng

  - Phụ trách chung

  - Trực tiếp phụ trách tuyển sinh

2. ThS. Lê Thị Phương Nhung - Phó trưởng phòng

  - Trực tiếp phụ trách truyền thông

3. CN. Đặng Thị Kim Trang - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến)

  - Thư ký - văn thư

4. CN. Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến - fanpage)

5. KS. Trần Minh Tiến - Chuyên viên

  - Tổ chức hoạt động

  - Tạp chí Human

6. KS. Nguyễn Thanh Phong - Chuyên viên

  - Quản trị Website

  - Chụp ảnh sự kiện

7.  CN. Phan Ánh Trúc - Chuyên viên

   - Viết tin bài

8. KS. Trần Thanh Tùng - Chuyên viên

  - Đồ họa

  - Marketing