Hội nghị về phương pháp và cách thức công bố công trình khoa học trên các Tạp chí trong nước và quốc tế

Lượt xem: 592

Ngày đăng: 15/05/2017

Căn cứ vào kế hoạch số 1115/KH-BVU ngày 13/4/2917 về việc tổ chức các sự kiện năm học 2017-2018 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/5/2017

2. Địa điểm: Phòng họp Trường Đại học Bà Rịa -Vũng Tàu (số 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu)

3. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo các Phòng, Viện, Trung tâm

- Trưởng, Phó các ngành

- Các chủ nhiệm để tài nghiên cứu.

4. Nội dung hội nghị

- Hướng dẫn các phương pháp và cách thức công bố công trình Khoa học trên các Tạp chí trong nước và Quốc tế

- Bài học kinh nghiệm của các tác giả đã có nhiều công trình công bố

5. Chủ trì Hội nghị: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Kính đề nghị Quý thầy/cô xong thông báo tại đây

Trân trọng.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC