Cuộc thi Ý tưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 2 năm 2016-2017

Lượt xem: 389

Ngày đăng: 24/03/2017

Ý tưởng là kết quả sáng tạo của tác giả, có thể giải pháp hoàn thiện (có khả năng ứng dụng được ngay) hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng, mở rộng phạm vi và khả năng ứng dụng), nhưng việc sử dụng, áp dụng ý tưởng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc tập thể. Mỗi tác giả có thể dự thi một hay nhiều ý tưởng.

Lĩnh vực dự thi:

1 - Ý tưởng về bảo vệ môi trường

2 - Ý tưởng về an toàn giao thông

3 - Ý tưởng về an toàn thực phẩm

4 - Ý tưởng về phát triển du lịch

5 - Ý tưởng về cải cách hành chính

 

Thời gian nộp về Phòng KHCN&HTQT : 1/4/2017 - 20/8/2017 (hết hạn bên Sở KHCN 31/8/2017).

Mẫu biểu đã gửi đại diện các Viện/Trung tâm/Phòng trong hôm họp triển khai ngày 31/3/2017.

Tải tại đây.

Điện thoại Phòng KHCN&HTQT: 0647.305456 - line 3031 (giờ hành chính).

Email: phongkhcn.dbv@moet.edu.vn.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC