Thời gian và địa điểm nghiệm thu đề tài, giáo trình vào tháng 6, 7 năm 2017

Lượt xem: 551

Ngày đăng: 20/06/2017

Phòng KHCN&HTQT thông báo thời gian và địa điểm tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình của cán bộ giảng viên:

1. Đề tài: " Sản xuất rượu vang từ gạo nếp cẩm nảy mầm", của các sinh viên Boucquez Gautier - Polytech Lille University - France, làm chủ nhiệm đề tài và sinh viên Trần Thị Thùy, Nguyễn Thanh Thủy, lớp DH14TP – BVU, là thành viên; Các giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Tuyết, Chu Thị Hà, giảng viên Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển – BVU;

Thời gian dự kiến: 8:30 ngày 16 tháng 6 năm 2017

           Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

2. Đề tài: " Nghiên cứu tách chiết dầu từ thịt trái bơ Lauraceae ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu", của các sinh viên Delrue Alexis - Polytech Lille University  – France, làm chủ nhiệm đề tài và sinh viên Trần Hải Phước, lớp DH14TP – BVU là thành viên; Các giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tuyết, GV Chu Thị Hà, giảng viên Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển – BVU.

          Thời gian: 10:00 ngày 16  tháng 6  năm 2017

          Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

3. Đề tài: " Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh Khoa kinh tế trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu", của ThS. Nghiêm Phúc Hiếu, Giảng viên Viện DL-QLKD làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Phạm Thu Huyền, giảng viên Viện DL – QLKD là thành viên.

          Thời gian dự kiến: 8:30 ngày 5  tháng 7  năm 2017

          Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

4. Giáo trình: "Hóa học phân tích" – Chủ biên: ThS.Lê Thị Anh Phương, giảng viên Viện KT – KTB.

          Thời gian dự kiến: 14:00 ngày 05  tháng 7  năm 2017

          Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

5. Đề tài: "Nghiên cứu thủy phân Anthocyanin trong bột Carrot đen", của các sinh viên Josephin Bleriot (chủ nhiệm) - Polytech Lille – France; HD: KS Chu Thị Hà.

          Thời gian dự kiến: 8:30 ngày  6  tháng 7  năm 2017

          Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

6. Đề tài: "Thiết kế và thi công hệ thống tự động lấy mẫu và đo chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu", của các sinh viên Anthony Calvarin, Pauline Talvard (đồng chủ nhiệm) - La Croix Rouge College- France; HD: TS. Lê Ngọc Trân.

         Thời gian: 14:30 ngày 19  tháng 6  năm 2017

         Địa điểm: Phòng họp ( Số 80 Trương Công Định – TP.Vũng Tàu)

Yêu cầu các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo nghiệm thu và hoàn thành các thủ tục sau nghiệm thu.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC