Hội thi Khoa học kĩ thuật lần thứ 14 năm học 2016-2017

Lượt xem: 619

Ngày đăng: 17/04/2017

Giải pháp dự thi: là các giải pháp về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, quy trình công nghệ, biện pháp kĩ thuật…) thuộc các lĩnh vực dự thi, giải quyết được các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực sản xuất, đời sống và phải đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá về: tính mới – tính sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội.

1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông.

2. Lĩnh vực Cơ khí, Tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải

3. Lĩnh vực Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng

4. Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường.

5. Lĩnh vực y dược. 

 

Hết hạn hồ sơ tại Hội liên hiệp khoa học kĩ thuật: 31/5/2017.

Nộp tại Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế chậm chất: 25/5/2017.

Hồ sơ tham gia hội thi.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC