Thông báo

Lịch nghiệm thu đề tài giáo trình tháng 5/2017
26/04/2017
Lịch cụ thể nghiệm thu xem tại đây.
Hội thi Khoa học kĩ thuật lần thứ 14 năm học 2016-2017
19/04/2017
Giải pháp dự thi: là các giải pháp về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, quy trình công nghệ, biện pháp kĩ thuật…) thuộc các lĩnh vực dự thi, giải quyết được các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực sản xuất, đời sống và phải đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá về: tính mới – tính sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội. 1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông. 2. Lĩnh vực Cơ khí, Tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải 3. Lĩnh vực Vật liệu, Hóa chất, Năng ...
Mời viết bài đăng trên tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt
19/04/2017
Tạp chí phát hành 4số/năm trong 03 chuyên san: Khoa học xã hội - nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế & Quản lý; Chi tiết.
Cuộc thi Ý tưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 2 năm 2016-2017
18/04/2017
Ý tưởng là kết quả sáng tạo của tác giả, có thể giải pháp hoàn thiện (có khả năng ứng dụng được ngay) hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng, mở rộng phạm vi và khả năng ứng dụng), nhưng việc sử dụng, áp dụng ý tưởng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc tập thể. Mỗi tác giả có thể dự thi một hay nhiều ý tưởng. Lĩnh vực dự thi: 1 - Ý tưởng về bảo vệ môi trường 2 - Ý tưởng về an toàn giao thông 3 - Ý tưở...
Thành lập Hội đồng Khoa học&đào tạo Trường ĐHBR-VT 2016-2021
03/04/2017
Quyết định 1040/BVU ngày 27/3/2017.
Mời viết bài đăng Đặc san Thông tin khoa học Công nghệ tỉnh
01/04/2017
Kính mời Quý Thầy/Cô đăng viết bài đăng Đặc san Thông tin khoa học tỉnh. Thời gian nhận viết bài: 13/3/207-13/4/2017, Xem tại đây Trân trọng!
Mời viết bài Hội thảo KH Trường Đại học Thủ Dầu Một
01/04/2017
Kính mời Quý Thầy/Cô đăng viết bài Hội thảo KH Trường Đại học Thủ Dầu Một. Thời gian nhận bài toàn văn: 20/4/2017, xem tại đây Trân trọng!