Vũ Văn Đông

Lượt xem: 330

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Kinh tế;

Chức danh: Trưởng Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế;

Liên hệ: dongvv@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC