Võ Thị Thu Hồng

Lượt xem: 181

Ngày đăng: 09/09/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Kinh tế quản lý và Kế hoạch hóa Kinh tế quản lý quốc dân;

Chức danh: Trưởng ngành Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: hongvtt@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC