Phạm Thị Hải Yến

Lượt xem: 259

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ;

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng;

Chức danh: Phó Trưởng ngành Ngôn ngữ Anh, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế;

Liên hệ: yenpth@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC