Phạm Ngọc Khanh

Lượt xem: 177

Ngày đăng: 10/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Kinh tế học;

Chức danh: Phó Viện Trưởng Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: khanhpn@bvu.edu.com;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC