Phạm Chí Hiếu

Lượt xem: 692

Ngày đăng: 18/10/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ;

Chuyên ngành: Tự động hóa;

Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử;

Email: hieupc@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC