Nguyễn Văn Trì

Lượt xem: 651

Ngày đăng: 15/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ;

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;

Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử;

Email: trinv@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC