Nguyễn Thị Đức Loan

Lượt xem: 239

Ngày đăng: 11/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Kế toán;

Chức danh: Phó Trưởng ngành Kế toán, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: loanntd@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC