Nguyễn Thị Phương Nhung

Lượt xem: 190

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ;

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh;

Chức danh: Giảng viên tiếng Anh, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế;

Liên hệ: nhungntp@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết liên hệ tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC