Nguyễn Thị Ánh Hoa

Lượt xem: 127

Ngày đăng: 09/09/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp;

Chức danh: Phó Trưởng ngành Kế toán, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: hoanta@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC