Nguyễn Phan Cường

Lượt xem: 611

Ngày đăng: 18/10/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Thiết bị kĩ thuật vô tuyến điện tử;

Chức danh: Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử;

Email: cuongnp@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC