Lưu Hoàng

Lượt xem: 233

Ngày đăng: 25/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Tự động hóa;

Chức danh: Phó ngành Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin - Điện - điện tử;

Liên hệ: hoangl@bvu.edu.vn;

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC