Lương Minh Chung

Lượt xem: 292

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lý luận văn học

Chức danh: Trưởng ngành Đông phương học, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế

Liên hệ: chunglm@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC