Lê Sĩ Trí

Lượt xem: 231

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Kinh tế quản lý;

Chức danh: Viện trưởng, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: trils@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC