Huỳnh Mộng Nghi

Lượt xem: 264

Ngày đăng: 20/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị;

Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm;

Liên hệ: nghihm@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC