Hoàng Văn Kiếm

Lượt xem: 583

Ngày đăng: 07/04/2017

Học hàm/ học vị: GS.TSKH;

Chuyên ngành: Điều khiển học, Công nghệ thông tin;

Chức danh: Hiệu trưởng;

Liên hệ: kiemhv@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC