Hồ Thị Yến Ly

Lượt xem: 222

Ngày đăng: 17/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh;

Chức danh: Giảng viên, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: lyhty@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC