Đỗ Thị Bích Hồng

Lượt xem: 213

Ngày đăng: 17/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;

Chức danh: Giảng viên, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh;

Liên hệ: hongdtb@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC