Đỗ Ngọc Minh

Lượt xem: 324

Ngày đăng: 10/04/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Hóa lý;

Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển;

Liên hệ: minhdn@bvu.com;

Xem lí lịch chi tiết tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC