Đặng Thu Thủy

Lượt xem: 143

Ngày đăng: 14/04/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Sinh học môi trường;

Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển;

Liên hệ: thuydt@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC