Lý lịch khoa học

Lương Minh Chung
17/05/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ Chuyên ngành: Lý luận văn học Chức danh: Trưởng ngành Đông phương học, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế Liên hệ: minhchung9999@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Đỗ Ngọc Minh
13/05/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Hóa lý; Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: minhdn@bvu.com; Xem lí lịch chi tiết tại đây.
Huỳnh Mộng Nghi
12/05/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: huynhnghi2016@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Hồ Thị Yến Ly
25/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: lyhty@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lưu Hoàng
25/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tự động hóa; Chức danh: Phó ngành Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin - Điện - điện tử; Liên hệ: hoangl@bvu.edu.vn;
Đỗ Thị Bích Hồng
25/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chức danh: Giảng viên, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: hongdtb@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Hoàng Văn Kiếm
25/04/2017
Học hàm/ học vị: GS.TSKH; Chuyên ngành: Điều khiển học, Công nghệ thông tin; Chức danh: Hiệu trưởng; Liên hệ: kiemhv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phạm Thị Hải Yến
22/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Chức danh: Phó Trưởng ngành Ngôn ngữ Anh, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế; Liên hệ: yenpth@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Vũ Văn Đông
21/04/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế; Chức danh: Trưởng Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế; Liên hệ: vuvandong72@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phạm Thị Kim Ngọc
21/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm và đồ uống; Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: ngocptk@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Trần Thị Duyên
21/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: duyen_dhqb@yahoo.com; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Đặng Thu Thủy
21/04/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Sinh học môi trường; Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: dangthuthuy.ts@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Phạm Ngọc Khanh
20/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế học; Chức danh: Phó Viện Trưởng Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: khanhpn@bvu.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lâm Ngọc Như Trúc
20/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Châu Á học; Chức danh: Phó Trưởng ngành Đông phương học, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế; Liên hệ: truclnnv@bvu.edu.vn;
Chung Thị Vân Anh
20/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin; Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: anhctv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.