Lý lịch khoa học

Phan Ngọc Hoàng
16/11/2018
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: hoangpn@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lê Sĩ Trí
05/09/2018
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế quản lý; Chức danh: Phó Viện trưởng phụ trách Viện Đào tạo quốc tế và Sau đại học; Liên hệ: trils@bvu.edu.vn; Xem chi tiết tại đây
Phạm Chí Hiếu
23/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Tự động hóa; Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: hieupc@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phan Thanh Hoàng Anh
23/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Thiết bị mạng và nhà máy điện; Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: anhpth@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phạm Văn Tâm
23/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Tự động hóa; Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: tampv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Lương Thanh Tùng
23/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Tự động hóa; Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: tungnlt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Văn Trì
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: trinv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Nguyễn Phan Cường
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Thiết bị kĩ thuật vô tuyến điện tử; Chức danh: Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: cuongnp@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Tấn Phương
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: phuongnt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lê Thị Vĩnh Thanh
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: thanhltv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Võ Thị Hồng Minh
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: minhvth@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Bùi Thu Trang
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Phó trưởng ngành Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: trangbt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phạm Quang Ngọc
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Toán lý; Chức danh: Giảng viên ban Toán - Lý, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: ngocpq@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Văn Xoa
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán học; Chức danh: Giảng viên ban Toán - Lý, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: xoanv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Trần Nha Ghi
17/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chức danh: Giảng viên kiêm thư ký Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: ghitn@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.