Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thanh Huyền
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Vật lý; Chức danh: Phó Trưởng ban Toán - Lý, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: tinhca0179@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch chi tiết tại đây.
Hoàng Văn Kiếm
22/08/2017
Học hàm/ học vị: GS.TSKH; Chuyên ngành: Điều khiển học, Công nghệ thông tin; Chức danh: Hiệu trưởng; Liên hệ: kiemhv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lê Sĩ Trí
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ Chuyên ngành: Kinh tế quản lý Chức danh: Viện trưởng, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh Liên hệ: trils@bvu.edu.vn
Chung Thị Vân Anh
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin; Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: anhctv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Hoàng Kim Phượng
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: TESOL; Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Liên hệ: phuonghtk@bvu.com; Xem lí lịch khoa học chi tiết tại đây
Đinh Thu Phương
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tổ chức & quản lý vận tải; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: dinhthuphuong0908@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Văn Trì
22/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: thanhtri1819@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Hoàng Văn Việt
22/08/2017
Học hàm/ học vị: PGS.TS Chuyên ngành: Lịch sử thế giới Chức danh: Viện trưởng Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế Liên hệ: viethv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Hồ Văn Hận
18/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh; Chức danh: Giảng viên tiếng Anh, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế; Liên hệ: hohan2010v@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Thị Diễm Hường
18/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Luật kinh tế; Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: diemhuong81.law@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Đỗ Thanh Phong
18/08/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: thanhphong032002@yahoo.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lương Minh Chung
17/05/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ Chuyên ngành: Lý luận văn học Chức danh: Trưởng ngành Đông phương học, Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Quan hệ quốc tế Liên hệ: minhchung9999@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Đỗ Ngọc Minh
13/05/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Hóa lý; Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: minhdn@bvu.com; Xem lí lịch chi tiết tại đây.
Huỳnh Mộng Nghi
12/05/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Chức danh: Giảng viên, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: huynhnghi2016@gmail.com; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Hồ Thị Yến Ly
25/04/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên, Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: lyhty@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.