Phan Ngọc Hoàng

Lượt xem: 608

Ngày đăng: 18/10/2017

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ;

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;

Chức danh: Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử;

Email: hoangpn@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC