Kế hoạch HTQT 5: Hội thảo quốc tế (2017-2018)

Lượt xem: 706

Ngày đăng: 11/04/2017

Thời gian dự kiến: tháng 10.2017

Địa điểm: KS. Imperial

Số lượng người tham dự: 100 người

Nội dung chính: Trao đổi về vấn đề phát triển kinh tế - du lịch biển

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC