Kế hoạch HTQT 2: Chương trình trao đổi SV, giảng viên (2017-2018)

Lượt xem: 418

Ngày đăng: 11/04/2017

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình trao đổi SV với 2 đối tác cũ (ĐH Kyoai Gakuen và Gwangju), mở rộng thêm các đối tác mới (ĐH Konkuk-HQ, ĐH Okinawa-NB)

Tổng số lượng Sinh viên đi trao đổi năm 2018: 4 (Nhật), 4 (Hàn Quốc)

Tiếp nhận Sv quốc tế đến học trao đổi: 10 SV Nhật, 2 SV Hàn Quốc

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC