Kế hoạch công tác

Phan Ngọc Hoàng
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: hoangpn@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Kế hoạch HTQT 5: Hội thảo quốc tế (2017-2018)
11/04/2017
Thời gian dự kiến: tháng 10.2017 Địa điểm: KS. Imperial Số lượng người tham dự: 100 người Nội dung chính: Trao đổi về vấn đề phát triển kinh tế - du lịch biển
Kế hoạch HTQT 4: Chương trình liên kết đào tạo (2017-2018)
11/04/2017
- Đối tác: Mỹ - Chương trình: Quản trị kinh doanh, Du lịch khách sạn
Kế hoạch HTQT 3: Chương trình thực tập sinh quốc tế (2017-2018)
11/04/2017
Tiếp nhận SV đến thực tập: 5 (Pháp) Đưa SV đi thực tập ở nước ngoài: 2 (Pháp), 6 (Nhật).
Kế hoạch HTQT 2: Chương trình trao đổi SV, giảng viên (2017-2018)
11/04/2017
Tiếp tục đẩy mạnh chương trình trao đổi SV với 2 đối tác cũ (ĐH Kyoai Gakuen và Gwangju), mở rộng thêm các đối tác mới (ĐH Konkuk-HQ, ĐH Okinawa-NB) Tổng số lượng Sinh viên đi trao đổi năm 2018: 4 (Nhật), 4 (Hàn Quốc) Tiếp nhận Sv quốc tế đến học trao đổi: 10 SV Nhật, 2 SV Hàn Quốc
Kế hoạch HTQT 1: Chương trình giao lưu văn hóa quốc tế (năm 2017-2018)
11/04/2017
1. Số lượng: 5 đợt 2. Địa điểm: Thái Lan (tháng 9.2017), Malaysia (tháng 7-8.2017), Indonesia (tháng 8.2017), Singapore (tháng 12.2017) 3. Số lượng người tham dự: 40 sinh viên 4. Các hoạt động chính: giao lưu kết nối sinh viên các trường trong khu vực ĐNÁ