Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
163-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập 15 thg 4 2006
32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN Thông tư liên tịch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 31 thg 12 2007
09-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 05 thg 6 2017
24/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học 10 thg 10 2017
22/ 2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 06 thg 9 2017
26/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 18 thg 10 2017
23/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 29 thg 9 2017
23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức thanh tra các kỳ thi 13 thg 10 2016
73/2015/NĐ-CP Quy định phân tầng cơ sở giáo dục đại học 01 thg 6 2017
10/2016/TT-BGDĐT Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. 19 thg 6 2017
12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19 thg 5 2017