Tin tức - Sự kiện

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5

Thực hiện qui định về chế độ nghỉ các ngày lễ trong năm tại Bộ luật Lao động 2012 và Thông báo số 24/TCX/TB/NHG ngày 24/3/2017 của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng thông báo toàn trường nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5) năm 2017 như sau: