Tin tức - Sự kiện

Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2017 như sau: