Tin tức - Sự kiện

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản chỉ đạo toàn ngành hưởng ứng Lễ phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.