Tin tức - Sự kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Ngày 11/8, tại Thanh Hóa, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Hội nghị với sự có mặt của hơn 100 đại biểu làm công tác thanh tra của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước.