Thông báo tổ chức giảng dạy trình độ đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2017

Lượt xem: 344

Ngày đăng: 22/08/2017

Xem văn bản

Hướng dẫn xem lịch học

Riêng các học phần ngoại ngữ của các lớp ĐH không chuyên ngữ và ngoại ngữ 2 của các lớp chuyên ngữ, SV vui lòng xem kế hoạch thi xếp lớp và lịch học từ 13/9/2017

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa - Dành cho Sinh viên trong tỉnh BRVT (học ngày 30-31/8/2017)

Sinh viên ngoài tỉnh tham gia Sinh hoạt công dân đầu khóa khi vào học chính thức (từ ngày 11/9/2017)

Xem lịch học từ 6/9/2017 tại website: sinhvien.bvu.edu.vn

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC