Quản lý sinh viên

Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước vì thế phải luôn là những công dân tốt và gương mẫu.

Chế độ chính sách

Kết quả đánh giá Ban cán sự lớp HK2 năm học 2015-2016

Ngày 31/8/2016, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá Ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2015-2016.

Hướng dẫn thủ tục

Phiếu đăng ký cấp lại thẻ sinh viên

Nhằm giúp sinh viên trong công tác cấp lại thẻ sinh viên, BVU ban hành phiếu đăng ký làm lại thẻ sinh viên.