Việc làm sinh viên

Công ty Hyosung Việt Nam tuyển dụng

• Vị trí 1: 120 Nhân viên quản lý sản xuất, bảo trì, QA, R&D… • Vị trí 2: 60 Nhân viên kế toán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, nhân sự , IT. Nơi làm việc: Đồng Nai hoặc Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tư vấn tổng hợp

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin sinh viên là trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin, các tiện ích dành cho sinh viên và phụ huynh trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cố vấn học tập

Phân công GVCN kiêm Cố vấn học tập năm học 2017-2018

Của 156 lớp trình độ thạc sĩ, đại học (bao gồm hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2), cao đẳng của trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.