Việc làm sinh viên

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 tuyển dụng nhân sự

Chức danh Công nhân vận hành: 110 người. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại văn phòng Ban QLDA hoặc qua đường bưu điện, chi tiết cụ thể như sau: Địa chỉ: Phòng Chuẩn bị sản xuất, Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tư vấn tổng hợp

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường tại Thông báo số 1543/TB-BVU, ngày 30/5/2019, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học để nghiên cứu, áp dụng.