Thông báo về việc xét học bổng năm học 2016-2017

Lượt xem: 231

Ngày đăng: 16/06/2017

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh - sinh viên, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc xét học bổng dành cho sinh viên trong năm học 2016-2017.

Xem văn bản TẠI ĐÂY

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: tại phòng Quản lý sinh viên (Phòng 101 - Cơ sở 1) theo 2 đợt:

- Đợt 1 (xét học kỳ 1): đến hết ngày 15/7/2017.

- Đợt 2 (xét học kỳ 2): đến hết ngày 07/10/2017.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC