Thông báo về việc tiếp tục thu BHYT năm học 2016-2017

Lượt xem: 230

Ngày đăng: 22/04/2017

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2016-2017, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn tiếp tục đóng bảo hiểm y tế (bắt buộc đối với sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba).

Cụ thể theo văn bản dưới đây:

Phòng Công tác sinh viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC