Thông báo thi lại tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN kỳ thi tháng 4 - 2017

Ngày đăng: 24/03/2017

Tải văn bản - Danh mục môn thi đính kèm

Sinh viên đăng ký tại phòng Đào tạo - P.1104

Thời gian thi: 22 và 23/4/2017 (thứ  7 và chủ nhật).

Lịch thi chi tiết thông báo từ ngày 5/4/2017.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC