Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên

Lượt xem: 340

Ngày đăng: 24/03/2017

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc làm lại thẻ học viên/sinh viên, cụ thể như sau:

1. Quy trình đăng ký  

Học viên, sinh viên (sau đây gọi là người học) đăng ký cấp lại theo quy trình như sau:

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký cấp thẻ. Phiếu được phát tại Phòng Công tác sinh viên hoặc tải tại Cổng thông tin sinh viên - www.sinhvien.bvu.edu.vn, mục Biểu mẫu sinh viên.

- Đóng lệ phí in thẻ (70.000 đồng/thẻ) tại phòng Kế toán - Phòng 1102 Cơ sở 1 và nhận biên lai thu tiền.

- Nộp phiếu đăng ký, biên lai thu phí, bản gốc và một bản sao (không công chứng) chứng minh nhân dân tại bộ phận công tác sinh viên.

Thẻ cấp lại được xử lý theo hàng tháng. Thời gian đăng ký cấp lại: Thực hiện trước ngày 25 mỗi tháng.

2. Quy trình xử lý

a. Phòng Kế toán:

- Thu lệ phí làm thẻ và cấp biên lai cho người học đăng ký cấp thẻ;

- Thanh toán chi phí in thẻ.

b. Bộ phận công tác sinh viên:

- Tiếp nhận và xác minh thông tin của người học đăng ký cấp thẻ, đảm bảo đúng với thông tin lưu trữ tại cơ sở dữ liệu; làm thủ tục đề xuất thanh toán chi phí in thẻ.

- Bàn giao thông tin in thẻ đến ngân hàng trước ngày 30 mỗi tháng.

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ đăng ký in lại thẻ toàn trường.

c. Tổ quản trị hệ thống thông tin

- Chụp ảnh người học; cập nhật ảnh vào phần mềm quản lý.

- Bàn giao dữ liệu ảnh đến bộ phận công tác sinh viên để phục vụ in thẻ.

Trân trọng thông báo. 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC