Công nhận kết quả đánh giá và phụ cấp Ban cán sự lớp năm học 2016-2017

Lượt xem: 334

Ngày đăng: 21/10/2017

Công nhận kết quả đánh giá Ban cán sự lớp năm học 2016-2017 trong toàn trường. Tổng số lớp thực hiện đánh giá: 148 lớp. Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  142 lớp; Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6 lớp.

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC