Khen thưởng

Quyết định khen thưởng sinh viên, học sinh tốt nghiệp đợt 1 - 2017
11/04/2017
Khen thưởng 12 sinh viên, học sinh của Trường đạt xếp loai tốt nghiệp xuất sắc và giỏi theo quyết định số 727/QĐ-BVU ngày 06/01/2017. Xem văn bản - Danh sách đính kèm
Kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
10/04/2017
Quyết định Kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Tải TẠI ĐÂY