Khen thưởng

Khen thưởng sinh viên đạt giải tại kỳ thi MOS cấp trường năm học 2018-2019
10/04/2019
Khen thưởng sinh viên đạt giải tại kỳ thi MOS cấp trường năm học 2018-2019 XEM QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả đánh giá và phụ cấp Ban cán sự lớp năm học 2016-2017
21/10/2017
Công nhận kết quả đánh giá Ban cán sự lớp năm học 2016-2017 trong toàn trường. Tổng số lớp thực hiện đánh giá: 148 lớp. Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 142 lớp; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6 lớp. QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM.
Khen thưởng sinh viên năm học 2016-2017
29/09/2017
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
Quyết định khen thưởng sinh viên, học sinh tốt nghiệp đợt 1 - 2017
11/04/2017
Khen thưởng 12 sinh viên, học sinh của Trường đạt xếp loai tốt nghiệp xuất sắc và giỏi theo quyết định số 727/QĐ-BVU ngày 06/01/2017. Xem văn bản - Danh sách đính kèm
Kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
10/04/2017
Quyết định Kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Tải TẠI ĐÂY