thông báo về việc xét học bổng “Khuyến tài” và “Khuyến học” dành cho sinh viên năm học 2016-2017

Lượt xem: 580

Ngày đăng: 21/07/2017

Thông báo về việc xét học bổng "Khuyến tài" và "Khuyến học" năm học 2016-2017

Tải tại đây

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc xét học bổng "Khuyến tài" và "Khuyến học" dành cho sinh viên, học sinh (SVHS) của Trường năm học 2016-2017 như sau:

1. HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI

a. Đối tượng: SVHS trình độ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và SV liên thông (LT), văn bằng 2 (VB2) đang học tại Trường đạt kết quả học tập và rèn luyện cao trong học kỳ 1 và 2 năm học 2016-2017. Riêng SVHS thuộc học kỳ cuối cùng của khoá học không xét học bổng Khuyến tài.

b. Số lượng học bổng: Số lượng suất học bổng được cấp cho SVHS của khoa chuyên ngành được xác định dựa vào 2 căn cứ  sau:

- Tiêu chuẩn về kết quả học tập-rèn luyện: SVHS có điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ 7.5 (đối với SVHS tham gia Ban cán sự lớp được hưởng ưu tiên theo Điều 7 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-ĐHBRVT ngày 05/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu); kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; đã hoàn thành sinh hoạt công dân năm học 2016-2017; không bị kỷ luật được xét học bổng "Khuyến tài" như sau:

          + Học bổng xuất sắc: Đạt xếp loại học tập xuất sắc và xếp loại rèn luyện tốt trở lên.

          + Học bổng khá-giỏi:  Đạt xếp loại học tập khá (với điểm trung bình chung học kỳ cao hơn 7.5) hoặc giỏi và xếp loại rèn luyện tốt trở lên.

          - Tiêu chuẩn theo phân bổ chỉ tiêu: Chỉ tiêu số lượng SVHS được nhận học bổng Khuyến tài của từng viện chuyên ngành là 2% trên tổng số SVHS của viện. Số lượng suất học bổng được cấp cụ thể cho mỗi học kỳ của Năm học như sau:

 

Viện

Số lượng học bổng

Du lịch- Quản lý- Kinh doanh

35

Ngôn ngữ- Văn hóa- Quan hệ quốc tế

20

Công nghệ thông tin- Điện- Điện tử

14

Kỹ thuật  Kinh tế biển

12

Tổng

81

 

c. Phương thức xác định số lượng học bổng

          - Trường hợp số lượng SVHS thuộc một viện đủ điều kiện được nhận học bổng Khuyến tài theo tiêu chuẩn về kết quả học tập-rèn luyện nhiều hơn chỉ tiêu phân bổ thì số lượng học bổng thực cấp được xác định dựa vào chỉ tiêu phân bổ theo Viện.

          - Trường hợp số lượng SVHS đủ điều kiện được nhận học bổng Khuyến tài theo tiêu chuẩn về kết quả học tập-rèn luyện ít hơn chỉ tiêu phân bổ thì số lượng học bổng thực cấp được xác định theo tiêu chuẩn về kết quả học tập, rèn luyện.

          Trong thời gian xét học bổng, nếu SVHS đủ điều kiện nhận học bổng tài trợ có giá trị cao hơn giá trị học bổng Khuyến tài, Trường ưu tiên xét cho SVHS được nhận học bổng có giá trị cao hơn và dành suất học bổng khuyến tài cho SVHS khác.

          d. Thời hạn xét học bổng Khuyến tài

          - Đợt 1 (Xét học kỳ I): Từ ngày 15/7/2017.

          - Đợt 2 (Xét học kỳ II): Từ ngày 07/10/2017.

2. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

a. Đối tượng: SVHS trình độ ĐH, CĐ và LT, VB2 đang học tại Trường (không thuộc học kỳ cuối cùng của khoá học) thuộc các diện sau:

          - SVHS thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo qui định hiện hành của Nhà nước hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Căn cứ để xác định hộ nghèo/cận nghèo là bản sao công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo còn thời hạn hoặc giấy chứng nhận thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo còn thời hạn do Phòng (hoặc Sở) Lao động-Thương binh-Xã hội cấp; căn cứ để xác định hoàn cảnh gia đình khó khăn là giấy xác nhận hoàn cảnh do chính quyền địa phương nơi cư trú cấp không quá 06 tháng.

          - SVHS là người dân tộc ít người hoặc cư trú ở vùng cao, vùng sâu. Căn cứ để xác định người dân tộc ít người là giấy Khai sinh bản gốc trong đó ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Căn cứ để xác định ở vùng cao là có hộ khẩu thường trú ở các khu vực nói trên ít nhất 03 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường.

          - SVHS thuộc diện ưu tiên (con thương binh, bệnh binh) có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

          - SVHS mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có nguồn chu cấp thường xuyên, có xác nhận hoàn cảnh của chính quyền địa phương cấp không quá 06 tháng.

          - SVHS khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

b. Tiêu chuẩn xét học bổng: SVHS đạt điểm trung bình chung học tập từng học kỳ đạt từ 7,0 trở lên và kết quả rèn luyện từng học kỳ đạt loại tốt, xuất sắc; đã hoàn thành sinh hoạt công dân năm học 2016-2017 và thuộc đối tượng như qui định ở Mục 2.1.

          c. Thủ tục xét cấp học bổng

Hồ sơ xét cấp học bổng bao gồm:

          - Đơn xin xét cấp Học bổng Khuyến học do SVHS tự viết.

          - Bảng kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ trong năm học 2016-2017 do Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận.

          - Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

          - Các loại hồ sơ ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

          - Biên bản họp lớp xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của Cố vấn học tập.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: SVHS có đủ điều kiện nộp hồ sơ xét cấp học bổng Khuyến học tại Phòng Quản lý sinh viên (Phòng 101 - Cơ sở I) theo 2 đợt:

          - Đợt 1 (xét học kỳ I): Đến hết ngày 10/7/2017.  

          - Đợt 2 (xét học kỳ II): Đến hết ngày 30/9/2017.

3. Quy định về kết quả học tập, rèn luyện

          Điểm trung bình chung học tập học kỳ của SVHS là điểm trung bình theo hệ số tất cả các học phần do SV đăng ký và có trong thời khoá biểu của học kỳ. Điểm trung bình chung học tập học kỳ được xác định theo các Quy chế đào tạo hiện hành (chỉ tính điểm thi, điểm kiểm tra tất cả học phần lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5.0 hoặc kiểm tra hết học phần không đạt).

Kết quả rèn luyện được xác định theo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trường không xét học bổng đối với SVHS chưa hoàn thành kết quả học tập, rèn luyện đúng thời hạn, không hoàn thành sinh hoạt công dân năm học 2016-2017.  

Trường không giải quyết cấp học bổng bổ sung đối với SVHS điều chỉnh kết quả học tập – rèn luyện nếu không có lý do chính đáng và phải có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và khoa.

4. Qui trình xét học bổng

Sau mỗi học kỳ, căn cứ kết quả học tập và rèn luyện và hồ sơ xét học bổng, Uỷ viên thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng SVHS tổng hợp danh sách SVHS đủ tiêu chuẩn gửi về các khoa chuyên ngành rà soát và phản hồi trước khi trình Hội đồng xét duyệt.

Học bổng được nhận tại Phòng Kế toán (Cơ sở I-80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu).

Trân trọng thông báo. 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC