Học bổng

Trao học bổng Khuyến tài HK2 (2015-2016)
11/04/2017
Cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho 83 sinh viên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy và đại học hệ vừa làm vừa học. Tải quyết định TẠI ĐÂY
Trao học bổng Khuyến học
11/04/2017
Cấp học bổng Khuyến học học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho 8 sinh viên của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Xem quyết định TẠI ĐÂY