Học bổng

thông báo về việc xét học bổng “Khuyến tài” và “Khuyến học” dành cho sinh viên năm học 2016-2017
21/07/2017
Thông báo về việc xét học bổng "Khuyến tài" và "Khuyến học" năm học 2016-2017 Tải tại đây Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc xét học bổng "Khuyến tài" và "Khuyến học" dành cho sinh viên, học sinh (SVHS) của Trường năm học 2016-2017 như sau: 1. HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI a. Đối tượng: SVHS trình độ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và SV liên thông (LT), văn bằng 2 (VB2) đang học tại Trường đạt kết quả học tập và rèn luyện cao trong học kỳ 1 và 2 năm học 2016-2017. Riêng SVHS thuộc học kỳ cuối cùng của khoá học khô...
Trao học bổng Khuyến tài HK2 (2015-2016)
11/04/2017
Cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho 83 sinh viên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy và đại học hệ vừa làm vừa học. Tải quyết định TẠI ĐÂY
Trao học bổng Khuyến học
11/04/2017
Cấp học bổng Khuyến học học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho 8 sinh viên của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Xem quyết định TẠI ĐÂY