Tin tức - Sự kiện

Khóa học Tư duy tích cực - Tự tạo động lực của ThS. Lê Thị Hiếu Thảo

Trong người mỗi chúng ta đều tồn tại rất nhiều nguồn năng lượng, nó duy trì các hoạt động hằng ngày và chi phối từ hành động đến cảm xúc của chúng ta. Vì vậy việc duy trì sự cân bằng bên trong mỗi chúng ta là vô cùng cần thiết. Tôi đã học được cách duy trì sự cân bằng ấy qua khóa học "Tư duy tích cực – Tự tạo động lực" của cô Lê Thị Hiếu Thảo ngày 25-11-2017.

Các sự kiện sắp diễn ra:

1. Khai giảng các lớp học kỹ năng mềm tháng 11/2017

Link đăng ký: https://goo.gl/LBrXsV