Góc kiến thức đại cương

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)
24/04/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết...
Đặc san Thông tin KHCN số 2.2018 (số 109)
05/10/2018
I. Trao đổi KH&CN – Chào mừng Ngày KH&CN VN 18.5 1. Mai Thanh Quang - GĐ Sở KH&CN Chào mừng Ngày KH&CN VN 18.5 2. KS. Nguyễn Kim Trường Một số vấn đề về nhân lực Khoa học và Công nghệ BR-VT trước cách mạng công nghiệp 4.0 3. Hoàng Văn Quang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh BR-VT Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội trong "Di chúc" 4. TS. Bùi Huy Chích – Sở KH&CN Chương trình hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 5. ThS Nguyễn Ngọc Nguyện – Tổng ...
Đặc san Thông tin KHCN số 1.2018 (số 108)
05/10/2018
Mai Thanh Quang - GĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT Thư ngỏ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 I. Trao đổi KH&CN 1. Nguyễn Kim Trường - PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 2. ThS Nguyễn Ngọc Nguyện – Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - 20 năm xây dựng và phát triển (31/12/1997 – 31/12/2017) 3. Mai Hoàng Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa –...
Những dấu ấn lịch sử trong cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh
01/10/2018
Từ một thanh niên làm đủ nghề để được ra nước ngoài học hỏi tinh hoa thế giới, cả cuộc đời Hồ Chí Minh hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nguyễn Sinh Cung sinh năm 1890 tại Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1908, Người có tên Nguyễn Tất Thành và đang học tại Quốc học Huế. Vì tham gia phong trào biểu tình chống thuế nên bị đuổi học, Nguyễn Tất Thành vào Nam để tránh sự kiểm soát của triều đình Huế, tiện hoạt động. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba làm phụ bếp trên một con tàu, quyết ra nước ngoài học hỏi ...
Tư tưởng giáo dục của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay
05/04/2018
Tóm tắt Một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Để triển khai thành công nhiệm vụ quan trọng này, việc đánh giá lại quá khứ - trong đó có tư tưởng giáo dục của phong trào Đông kinh nghĩa thục - một cách khách quan là hết sức cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ: 1/ Trình bày nội dung tư tưởng giáo dục của phong trào Đông kinh nghĩa thục; 2/ Chỉ ra ...
Hiến pháp 2013
11/04/2017