TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN BVU

Lượt xem: 510

Ngày đăng: 27/12/2017

Cách mạng công nghệ 4.0 đã, đang và sẽ ảnh hưởng 1 cách sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho mọi người, mọi giới và mọi quốc gia. Nhận thức, đặc biệt nhận thức sớm và có sự chuẩn bị đón đầu CMCN 4.0 không chỉ là nhu cầu  tất yếu mà còn là sự quyết định kết quả hoạt động của mỗi chúng ta. CMCN 4.0 tác động đến tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề trong xã hội, giáo dục nói chung, giáo dục đại học tại BVU cũng không là ngoại lệ.

Trong những năm gần đây, cùng với khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 khái niệm "công dân toàn cầu" được nhắc đến thường xuyên hơn. Xu hướng toàn cầu hóa với sự phổ cập những giá trị cơ bản cả trong đời sống kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu. Trong cuộc biến chuyển đó công đoàn viên BVU phải chú trọng hình thành những tiêu chí phấn đấu, rèn luyện nào và tổ chức công đoàn BVU trong nhiệm kỳ mới sẽ làm gì, làm như thế nào để đáp ứng nhu cầu mang tính xu thế của cả nước và thế giới ?

Trở thành công dân toàn cầu là mục tiêu của mọi giới, trong đó đội ngũ tri thức luôn là tiên phong. Giảng viên BVU - những công đoàn viên của công đoàn BVU cũng không thể không coi đây là mục tiêu.

Khi thảo luận về các kỹ năng thiết yếu đối với công dân toàn cầu (Global Citizens) có rất nhiều các kỹ năng được đề cập, nhưng về cơ bản đều thống nhất 3 nhóm kỹ năng được coi là yêu cầu cấp bách, cần thiết đối với công dân toàn cầu:

Thứ nhất, là ngoại ngữ. Công dân toàn cầu phải thông thạo ngoại ngữ quốc tế để có thể giao lưu, hội nhập, làm việc… trong mọi môi trường phi ranh giới quốc gia, dân tộc. Đây được xác định là phương tiện bắt buộc để có thể trở thành công dân toàn cầu.sử dụng 1 ngoại ngữ thông thạo trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi công đoàn viên.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ và sáng tạo ra các sản phẩm dựa trên tiến bộ của Khoa học máy tính. Trong đó, vai trò của Công nghệ thông tin là then chốt trong Cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ thông tin (CNTT) và Internet kết nối vạn vật (IoT), không chỉ giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau. Do đó, công đoàn viên muốn tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp này đòi hỏi phải có khả năng học tập và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ.

Thứ ba, là kỹ năng mềm. Về kỹ năng mềm nhìn chung nhấn mạnh 3 nhóm kỹ năng sau:- Kỹ năng liên quan đến nhận thức, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kỹ năng thích nghi, kỹ năng sáng tạo- Các kỹ năng về thể chất: kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng số, kỹ năng kết nối - Các kỹ năng về xã hội: giao tiếp, ứng xử, tạo lập quan hệ, làm việc theo nhóm. Học tập và thiết lập, ứng dụng những kỹ năng mềm trở thành điều không thể bỏ qua của mọi công đoàn viên.

Trong 3 kỹ năng được đề cao và nhấn mạnh để trở thành công dân toàn cầu thì yếu tố công nghệ thông tin được xác định là yếu tố mang tính  giải pháp và đột phá của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Như vậy, dưới tác động của CMCN4.0, công đoàn viên và lao động BVU không thể không nhận thức tầm quan trọng, tác động của cuộc cách mạng sâu rộng này. Từ đó có ý thức trong việc trả lời mục tiêu mà bản thân mình cần hướng tới để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, định hướng trang bị cho mình 3 yếu tố cần thiết trên. Việc công đoàn viên – những giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Trường hiểu rõ những tiêu chí của công dân toàn cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung mà còn có vai trò vô cùng quan trọng với công việc giảng dạy, định hướng phát triển cho sinh viên BVU trong thời gian tới.

Xác định được mục tiêu mỗi công đoàn viên là những công dân toàn cầu. Xác định được các yếu tố cần thiết để trở thành công dân toàn cầu, tổ chức công đoàn sẽ phải làm gì và làm như thế nào để hỗ trợ công đoàn viên của mình?

Trước hết, công đoàn phải tổ chức những buổi nói chuyên, giao lưu, hội thảo để CNCN 4.0 là vấn đề mà mọi công đoàn viên đều biết đến, ý thức sâu sắc được tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó.

Công đoàn tham mưu với lãnh đạo chuyên môn nhà trường, hoặc chủ động xây dựng các kế hoạch đào tạo chuyên sâu các kỹ năng cho công đoàn viên của mình; đề ra các biện pháp cụ thể nhằm hình thành các kỹ năng cần thiết cho công đoàn viên thông qua các hoạt động của mình như: thành lập các nhóm, câu lạc bộ chia sẻ về ngoại ngữ, CNTT, kỹ năng mềm....

Đối với giảng viên, cần đưa các kỹ năng cần thiết trên vào ứng dụng trong hoạt đông giảng dạy – mỗi giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần định hướng đúng xu hướng vận động phát triển của xã hội, loài người cho thế hệ sinh viên của nhà trường.

Phối hợp cùng các tổ chức, câu lạc bộ của nhà trường, sinh viên và có thể rộng hơn là xã hội để lan tỏa nhằm hình thành 1 đội ngũ công dân toàn cầu đông đảo, chuyên nghiệp tại BVU, Vũng Tàu nói riêng, Việt Nam và thế giới nói chung.

ThS. Chung Thị Vân Anh

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC