Karl Marx và 10 câu nói truyền cảm hứng

Lượt xem: 848

Ngày đăng: 05/05/2018

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của K.Marx (05/05/1883 – 05/05/2018), chúng ta hãy cùng nhau lược lại đôi nét đặc biệt về con người vĩ đại này bằng cách trả lời 2 câu hỏi: K. Marx là ai? Và Những câu nói nào của K.Marx truyền cảm hứng?

K. Marx là ai?

K. Marx tên đầy đủ là Karl Heinrich Marx sinh ngày 05/05/1883 tại Trier, Prussia, Liên minh các quốc gia Đức. Cha ông là Heinrich Marx, một luật sư và mẹ là Henriette Pressburg, đều là người Do Thái. Ông cùng Ăng- ghen là tác giả tác nhiều tác phẩm nổi tiếng trong đó có thể kể đến: "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" (1848), Tư bản luận. Trong tác "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản", ông cho rằng: "Lịch sử của tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp". Những ý tưởng cải cách của Marx trong tác phẩm này đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là các quốc gia phát triển theo con đường XHCN.

Sự quan tâm đến K.Marx và Học thuyết của ông ngày càng tăng. Theo tờ báo Béc-lin (Berliner Zeitung) ngày 16-10-2008 đăng bài "Tư bản luận lại là cuốn sách được bán chạy nhất". Đặc biệt khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ rất nhiều người đã tìm đọc công trình này. Số sách bán ra không ngừng tăng lên. Tháng 06 năm 2013 tại một sự kiện khác tại Gwangju Nam (Hàn Quốc) Ủy ban tư vấn quốc tế (IAC) trang mạng UNNESCO đã đưa "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" và tập đầu tiên trong "Tư bản luận" của K. Marx vào danh sách Trí nhớ của nhân loại (Memory of the World) của UNESCO vì sự ảnh hưởng to lớn của hai tác phẩm này đến tất cả "phong trào xã hội". Khi nói về đóng góp của K.Marx, Che Guevara từng cho rằng: "Công lao của Marx là ông đã bất ngờ tạo ra sự thay đổi về lượng trong lịch sử tư tưởng xã hội. Ông giải thích lịch sử, hiểu sự vận động của nó, dự đoán tương lai, nhưng ngoài việc dự đoán nó, ông đã thể hiện một quan niệm cách mạng: thế giới không chỉ cần được giải thích, nó phải được chuyển đổi."

Những câu nói nào của K.Marx truyền cảm hứng?

1. Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội. (The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.)

2. Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng. (The production of too many useful things results in too many useless people)

3. Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả. (Without doubt, machinery has greatly increased the number of well-to-do idlers.)

4. Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian. (We should not say that one man's hour is worth another man's hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time's carcass.)

5. Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó. (History does nothing; it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.)

6. Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội. (Democracy is the road to socialism.)

7. Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp. (The history of all previous societies has been the history of class struggles.)

8. Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới. (The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.)

9. Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị. (The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.)

10. Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh. (Every step of real movement is more important than a dozen programmes.)

ThS. Lê Thị Hiếu Thảo

Tài liệu tham khảo

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

2. http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5382/search/karl-marx/default.aspx

3. http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/27745302-suc-song-va-y-nghia-thoi-dai-cua-tu-tuong-cac-mac-tiep-theo-va-het.html

4. http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Triet-hoc-Mac-Lenin/Quan-niem-cua-C-Mac-va-Ph-Angghen-ve-gia-dinh-trong-moi-quan-he-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-669.html

5. http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Triet-hoc-Mac-Lenin/Cac-Mac-triet-hoc-Mac-va-thoi-dai-ngay-nay-600.html

6. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2007/1581/Quan-niem-cua-CMac-ve-van-hoa-va-vai-tro-nen-tang.aspx

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC