Ban Lý luận chính trị – Pháp luật sinh hoạt chuyên môn định kỳ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý lớp đông

Lượt xem: 98

Ngày đăng: 28/11/2018

Sáng ngày 22/11/2018, tại Phòng họp BVU, Ban Lý luận chính trị – Pháp luật thuộc Trung tâm Đào tạo đại cương diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng.

Các thành viên trong Ban Lý luận chính trị – Pháp luật tham gia buổi sinh hoạt

Tham dự buổi sinh hoạt có mặt đầy đủ các thành viên trong ban với phần chủ trì của TS. Võ Minh Hùng – PGĐ. Trung tâm Đào tạo đại cương kiêm trưởng Ban Lý luận chính trị - PL.

Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên môn đó là:

Thứ nhất, xác định lại nội dung trọng tâm và phương pháp giảng dạy môn Đường lối CM ĐCSVN;

Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm soạn bài giảng bằng PPT;

Thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm quản lý lớp đông.

Do TS. Võ Minh Hùng trình bày và được các thành viên quan tâm, đóng góp tích cực cũng như đồng tình, thống nhất cao.

Slide trình chiếu của Bài giảng PPT

Các slide trong phần chia sẻ kinh nghiệm quản lý lớp đông của TS. Võ Minh Hùng

Thầy Lê Kinh Nam tham gia góp ý kiến trong buổi sinh hoạt

Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn rất thiết thực vì diễn ra khi vừa kết thúc một học kỳ cũ với nhiều kinh nghiệm được các thành viên trong ban rút ra để chuẩn bị cho một học kỳ mới thành công và hiệu quả hơn.

GV. Huỳnh Mộng Nghi

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC