Các sự kiện sắp diễn ra:

 

 

Góc Kiến thức đại cương

Tư tưởng giáo dục của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Từ giữa thế kỉ thế kỉ XIX, đế quốc Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam. Mục đích của chúng là núp sau chiêu bài khai hoá văn minh là nô dịch đồng bào ta, biến nước ta thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp...