Tin tức - Sự kiện

Giảng viên BVU trình bày Dự án "Côn Đảo - nói không với túi ni lông"

Chiều ngày 2/8, TS. Võ Minh Hùng – thay mặt cho Ban viết đề án "Côn Đảo - nói không với túi ni lông" trình bày trước hội nghị để thông qua dự án này. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND huyện và cùng với sự tham dự của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và 10 khu dân cư trên địa bàn Huyện Côn Đảo.

Góc Kiến thức đại cương

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Lịch thi - Danh sách thi

Góc Hoạt động của Trung tâm Đào tạo Đại cương